ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ - ಝೊಂಗ್ಬಾವೊ ರುಯಿಹೆಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್.
rfhet